Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

SV các lớp CDTH9, CDTH10 lưu ý: Học phần Kiến trúc Mạng sử dụng phiên bản Windows Server 2008. SV đã đang ký phải học và thi theo phiên bản này.

Advertisements

Read Full Post »

Từ nay các em xem thông báo tại địa chỉ mới – http://csehui.wordpress.com/

Read Full Post »

Từ tuần thứ ba trở đi (14/09/09), sáng thứ Sáu lớp NCTH1C và TCTH36C đổi từ phòng A3.02 sang V09.04.

Read Full Post »

Yêu cầu về thực hành

Kết thúc mỗi môn học có thực hành, SV phải nộp 1 báo cáo thực hành theo mẫu cho GV dạy thực hành. SV chỉ được thi cuối kỳ nếu đã hoàn thành lab report của môn học đó. SV nộp file PDF, không in ra giấy. Download mẫu lab report – download

Yêu cầu tất cả SV phải tự làm. Những lab report nào giống nhau được xem như copy và SV sẽ bị cấm thi môn học tương ứng.

Read Full Post »

Lịch học định hướng cho khóa mới 2009:

1. Trung cấp Tin học khóa 37: Ngày 13, 14, 15 tháng 9 năm 2009 tại hội trường E4.

2. Cao đẳng Tin học chuyên nghiệp khóa 11: Ngày 17, 18, 19 tháng 9 năm 2009 tại hội trường E4.

3. Cao đẳng nghề Tin học khóa 3: Ngày 21, 22, 23 tháng 9 năm 2009 tại hội trường E4.

• Sáng: tập trung lúc 7h

• Chiều: tập trung lúc 13h30

Read Full Post »

Các lớp THTH34ABCVEF được ghép lại từ tuần 3 (từ ngày 14/09/09). Các em download thời khóa biểu mới – download

Read Full Post »

Sáng thứ Năm 10/09/09 lớp NCTH1D được nghỉ học môn An ninh mạng do cô Phúc bị bệnh.

Read Full Post »

Older Posts »